Khi đang nóng giận

Khi đang nóng giận
Hãy thinh lặng tiếng lời
Bởi lời tiếng cất lên lúc này
Là từ một tâm thái không sáng suốt.

Khi đang vui mừng
Đừng vui mừng quá độ
Bởi vui bao nhiêu
Thì buồn sẽ bấy nhiêu.

Khi đang cô đơn
Đừng vội tìm một người nương tựa
Để rồi hối hận muộn màng
Hãy nương tựa nơi Phật tánh sẵn có nơi mình.

Khi sinh ly tử biệt
Đừng khóc than quá mức
Mà hãy cầu chúc cho người ra đi
Có một tái sinh tốt lành.

—- Ad —-

Khi đang nóng giận
Khi đang nóng giận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *